Nescio
Startpagina
Nieuw
Biografie
Bibliografie
Artikels
Bibliotheek
Extra
Deze website
Zoeken
Links
Overzicht
Teken het gastenboek!
biografie
 

 

1882, 22 juni
Jan Hendrik Frederik Grönloh geboren te Amsterdam, Reguliersbreestraat 49, als oudste van de twee zoons en twee dochters van Jan Hendrik Frederik Grönloh winkelier en smid, en Martha Maria van der Reijden. Het gezin is Remonstrants.
1883
Februari: verhuizing naar Von Zesenstraat 9 in Amsterdam-Oost
1884
Februari: verhuizing naar Mauritskade 83 / hoek Pontanusstraat in Amsterdam-Oost
1888
Openbare lagere school in de 1ste Van Swindenstraat te Amsterdam-Oost.
1894-1894
Driejarige HBS aan de Mauritskade te Amsterdam. Veel waardering voor de lessen van R. A. Kollewijn.
1894-1897
Vervolgonderwijs op de vierde driejarige HBS aan de Mauritskade in Amsterdam-Oost
1897-1899
Openbare Handelsschool aan de Keizersgracht te Amsterdam.
1899
Juni: medeoprichter van een debatingclub, genaamd GOHV ('Gedachtenwisseling Ontwikkelt Het Verstand').
Juni: na het eindexamen enkele maanden werkzaam als jongste bediende op kantoor bij de Twentsche Bontweverij in Hengelo; woont bij zijn tante Agatha Grönloh.
Oktober: terug in Amsterdam. Werkzaam bij enkele (4!) handelskantoren.
1900
Februari: eerste lezing voor GOHV. Zendt het verhaal 'Mijn vriend en ik' aan het Geďllustreerd Stuiversblad, waar het wordt geweigerd.
Maart: kantoorbediende bij de Nederlandse Handel-Maatschappij. - Enthousiasme voor de ideeën van Frederik van Eeden. - Zendt 'Mijn vriend en ik' naar De Echo.
Juni: wordt door vader, wegens gebrek aan interessen, op de gemengde zangvereniging 'Sweelinck' te Amsterdam gedaan, waarvan hij, door gebrek aan stem, secretaris wordt. Begint met vrienden van de zangvereniging te sparen voor de aanschaf van een lapje grond.
1901
Februari: met enkele vrienden aanwezig bij de eerste vergadering, waaruit in oktober de oprichting van de Vereeninging voor Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB) resulteert.
Maart: afscheidsrede voor GOHV.
April: overlijden van zijn broer Hendrik (geboren 28 april 1885) aan een hartkwaal.
September: vertrekt naar Oldenzaal als kantoorbediende bij de firma D. Breekland, in katoenagenturen. Veel reizen in Twente en Westfalen.
December: gezamenlijke aankoop van een stuk land, 'Tames' genaamd, bij Huizen. Een oprichting van een soort kolonie in navolging van Frederik van Eedens Walden, waar hij de weekend doorbrengt.
1902
December: werkzaam als bediende bij een zaak in katoenagenturen (de firma Murdfield) te Rheine in Westfalen (Duitsland), waar hij dan ook gaat wonen.
1903
Zomer: de kolonie 'Tames' wordt als mislukt beschouwd en opgegeven.
1904
Juni: Op kantoor bij een exportfirma, de Holland-Bombay Trading Company, te Amsterdam. Woont weer bij zijn ouders op de Mauritskade te Amsterdam.
1906
Februari: huwt te Amsterdam met Aagje Tiket, uit welk huwelijk vier dochters zijn geboren. Vestigt zich op de Ringkade, thans Transvaalkade, 29 te Amsterdam.
Oktober: administrateur van het weekblad van GGB, De Pionier, Algemeen weekblad van de Vereeninging Gemeenschappelijk Grondbezit.
1907
Januari: debuteert als auteur met een ingezonden brief in De Pionier van 12 januari. Het daarna aangeboden verhaal 'Venloër Grensbode' wordt door de redactie geweigerd.
Mei: wordt verkozen tot eerste penningmeester van De Pionier, maar bedankt reeds in juli.
April: geboorte van de oudste dochter Agathe Maria (Ati).
Juli: trekt zich volledig uit GGB terug.
Augustus: verhuist met zijn gezin naar Laanweg 61, Amsterdam-over-het-IJ.
1908
Juni: voor het eerst in Zeeland.
Juli: geboorte van dochter Nelly.
1909
December: geboorte van dochter Maria Jacoba (Miep).
1910
Augustus: de eerste versie van het verhaal 'De uitvreter' wordt door het tijdschrift Nederland teruggestuurd.
September: een uitgebreide versie gaat naar het tijdschrift De Gids.
1911
Debuteert in het januarinummer van De Gids met 'De uitvreter'.
1912
April: geboorte van dochter Jacoba Johanna (Bob).
Mei: zakenreis naar Lissabon, Tanger, Algiers en bezoek aan Portofino.
1914
Maart: het verhaal 'Titaantjes' arriveert bij De Gids.
Mei: bevorderd tot procuratiehouder bij de Holland-Bombay Trading Company.
Oktober: na onderhandelingen wordt 'Titaantjes' door De Gids afgewezen. De auteur wendt zich tot het tijdschrift Groot-Nederland.
November: ernstig overspannen; enkele maanden opgenomen in een rusthuis.
1915
Juni: 'Titaantjes' verschijnt in Groot-Nederland.
1915-1917
Het plan om van de twee novellen een boekuitgave te maken wordt achtereenvolgens afgewezen door de Wereld-Bibliotheek, uitgever C.A.J. van Dishoeck en uitgever S.L. van Looy, terwijl de firma W.L.&J. Brusse de auteur aan het lijntje houdt.
Juni-juli 1917: het schrijven van 'Dichtertje'. Vervolgens onderhandelingen over publikatie in Groot-Nederland.
1918
Maart-april: de novellenbundel Dichtertje - De uitvreter - Titaantjes verschijnt bij uitgever-kunsthandelaar J.H. de Bois te Haarlem.
Najaar: het hele gezin ziek door Spaanse griep; N. met complicaties (longontsteking) in het ziekenhuis.
November: het gezin verhuist, zo goed en zo kwaad als dat gaat, naar de Laanweg 53, Amsterdam-over-het-IJ.
1920
Vanaf 1920 vele zakenreizen naar Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italië.
1925-1926
Oktober 1925-februari 1926: zakenreis naar Brits Indië, met rondreis vanuit Bombay.
April 1926: verhuizing naar Middenweg 166, Amsterdam-Watergraafsmeer.
Juli: benoemd tot directeur van de Holland-Bombay Trading Company.
1927
Mei: ernstig overspannen; opgenomen in ziekenhuis.
1929
Februari: Naar aanleiding van een foutieve toeschrijving van het pseudoniem in A. de Kempenaers Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers maakt uitgeverij J.H. de Bois, in overleg met de auteur,  in De Nieuwe Rotterdamsche Courant bekend wie zich schuilhield achter het pseudoniem Nescio.
1932
Omdat de vergissing ook in een andere publikatie wordt gemaakt, onthult Grönloh zelf in De Nieuwe Rotterdamsche Courant nogmaals zijn pseudoniem.
1933
Juli: geboorte eerste kleinkind.
November: de tweede druk van Dichtertje - De uitvreter - Titaantjes verschijnt bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
1934
Juni: vakantie met zijn vrouw in St. Georges-les Bains, waar hun dochter Bob werkt.
1935
September: 'Mene Tekel' verschijnt in het septembernummer van De Stem.
'Een lange dag' in Kristal. Letterkundige productie 1935.
1937
31 december: Treedt wegens nervositeit en chronische hoofdpijnen af als directeur van de Holland-Bombay Trading Company, maar blijft hieraan tot 1948 als adviseur verbonden.
1940
Juni: overlijden van de oudste dochter Ati Grönloh aan tbc.
Juli: verhuizing naar bovenwoning Linnaeushof 11 in Amsterdam-Watergraafsmeer.
Najaar: stopzetting der activiteiten van de Holland-Bombay Trading Company door de Duitse bezetting.
1942
Schrijft de novelle 'Insula Dei'.
Februari: stelt een bloemlezing samen, getiteld Boven het dal, met voornamelijk ongebundeld werk; deze blijft vervolgens liggen.
1946
November: het bundeltje Mene Tekel verschijnt bij De Bezige Bij.
1947
Van de bundel Mene Tekel verschijnt een tweede druk, van De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje een derde, voor het eerst in deze volgorde.
1948
Gepensioneerd.
1949
Juni: benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
1953
April: overlijden van kleinzoon Marius Zeven als gevolg van een verkeersongeluk.
1954
Ontvangt de Marianne Philipsprijs uit handen van N.A. Donkersloot, H.J. Smeding en Jeanne van Schaik-Willing.
1956
Van De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel verschijnt de vierde druk (derde druk van Mene Tekel).
Januari: opgenomen in ziekenhuis wegens trombose in de hersenen. Langzaam herstel.
Mei: verhuizing naar de benedenwoning Linnaeushof 57. Tijdelijk verblijf in rusthuis 'Egbert-Duin' in Wijk aan Zee.
1960
December: 'Insula Dei' verschijnt in het decembernummer van Tirade.
1961
Januari: opnieuw enige weken opgenomen in het ziekenhuis wegens beroerte.
Mei: de bundel Boven het dal verschijnt bij uitgever G.A. van Oorschot.
25 juli: overlijden in ziekenhuis 'Zonnestraal' te Hilversum.

Bronnen, o.a. :

  Bindels, Rob, Nescio. Serie: Grote ontmoetingen, nr. 28. Orion/B. Gottrner, Brugge/Nijmegen 1978.
  Bindels, R., Over De uitvreter, Titaantjes en Dichtertje van Nescio. Synthesereeks, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982. ISBN 90 6287 8954.
  Frerichs, Lieneke 's korte biografie in Nescio's Verzameld werk. Bezorgd door Lieneke Frerichs. Nijgh & Van Ditmar/G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1996

 

Afdrukbaar Afdrukbare layout
Laat me een boodschap achterLaat me een boodschap achter

Laatste wijziging aan deze pagina: 17 november 2006

 
Een bericht versturen naar de webmaster (Bert Rodiers)