Nescio
Startpagina
Nieuw
Biografie
Bibliografie
Artikels
Bibliotheek
Extra
Deze website
Zoeken
Links
Overzicht
Teken het gastenboek!
schrijvers
 

 

Carmiggelt

W. F. Hermans

L.P. Boon

Gerard Reve

 

 • Tien Kronkels van Simon Carmiggelt over Nescio:
  • Nescio : Het Parool, 25 juni 1956
  • Nescio (I) : Het Parool, 14 december 1960
  • Nescio (II) : Het Parool, 15 december 1960
  • Nescio : Het Parool, 1 maart 1962
  • Legende : Het Parool, 24 januari 1964
  • Nescio : Het Parool, 13 september 1969
  • Brieven : Het Parool, 17 oktober 1969
  • Titaan : Het Parool, 14 oktober 1971
  • On-Boek : Uit: Ze doen maar, De Arbeiderspers, 1976
  • Nescio : Het Parool, 27 september 1979

   

 • Boontjes : Louis Paul Boon over Nescio:
  • 'Nescio, de schrijver bij wie nooit iets 'gebeurt' '. In: Vooruit, orgaan der Belgische socialistische partij, 20 juli 1951. (geen toelating tot publicatie van de erven van L.P. Boon)
  • 'Eindelijk weer Nescio! "Boven het Dal" '. In: Vooruit, 8 juni 1961: (geen toelating tot publicatie van de erven van L.P. Boon)

   "Nooit werd iets mooier geschreven in onze hele Noord- en Zuidnederlandse literatuur, en nooit heeft het zolang geduurd om de mooiheid van dergelijk werk naar waarde te doen schatten."

   ' Nescio', dinsdag 8/8/'61 (naar aanleiding van de dood van Nescio)(geen toelating tot publicatie van de erven van L.P. Boon)

   'Amstel', donderdag 30/8/'62 (naar aanleiding van een bezoek aan Amsterdam) (geen toelating tot publicatie van de erven van L.P. Boon)

   "En ik zou u het water, de verten en de luchten willen beschrijven, maar u kunt dan veel beter Nescio nog eens herlezen. Nescio is een levenlang naar die ondergaande zon weest kijken, om er dan een paar regels te kunnen over schrijven."

 • Willem Frederik Hermans over Nescio:
  • Nescio's onvolwassenen : Het Parool, 16 november 1974. (geen toelating tot publicatie van de erven van Hermans).
  • Nescio's Nirwana : Het Parool, 30 november 1974. (geen toelating tot publicatie van de erven van Hermans).
 • Gerard Reve:
  • Gerard Reve sprak over de invloed van Nescio in een tv-programma op 24 juli 1964 door de VARA.

   Zo zegt G. Reve : "Nescio schreef, nadat er tientallen en tientallen jaren tonnen hoogdravende onzin over de Nederlandse lezer waren uitgestort, als een gewoon mens. Dat heeft zijn erkenning moeilijk gemaakt. Mede daarvoor, geloof ik, is zijn werk nooit naar waarde geschat." 

   Voor Gerard Reve is Nescio zijn grote leermeester geweest:

   "Hij heeft een grote invloed op mijn werk gehad en heeft dat eigenlijk nog steeds. En ik bedoel dat niet zozeer wat betreft de stijl, maar meer wat betreft de visie. Ik voltooi eigenlijk geen bladzij, zonder dat ik tenminste een keer aan Nescio heb gedacht. Ik citeer hem zoals U weet geregeld, maar de invloed in zijn geschriften op mij uit zich niet zozeer in wat ik schrijf, als wel wat ik niét schrijf, want ik geloof dat hij mij behoedt voor die al te lachwekkende grootheidswaan." 

  • Reves "Veertien etsen van Frans Pannekoek" is geheel in Nesciaanse trant geschreven.
 • Bernlef:
  • Bernlef sprak over de invloed van Nescio in een tv-programma op 24 juli 1964 door de VARA.

Zo zegt Bernlef : "Aan de boeken van Nescio gaat men een waarde hechten, die zó groot wordt dat ze, althans voor mij, gaan behoren tot die weinige boeken die ik beslist niét uitleen, aan niemand." 

"Is er een mooier begin denkbaar voor een novelle (bedoeld is de eerste zin van "De Uitvreter" , B.R.). Eén zin waarin zoveel informatie, zo'n enorm goed portret van de hoofdpersoon wordt gegeven. Maar 't is geen informatie en geen portret die aan de oppervlakte van het verhaal liggen, en ik geloof dat dat ook de reden is waarom Nescio zolang veronachtzaamd is in de Nederlandse literatuur. Als we hier een literatuurboek van 1951 bekijken, dan zien we dat aan Nescio 6 regels worden gewijd, aan P.H. Van Moerkerken ongeveer 30, aan Aart Van der Leeuw 35 regels." 

 • Remco Campert :
  • Remco Campert sprak over de invloed van Nescio in een tv-programma op 24 juli 1964 door de VARA.

"Nescio is de grote schrijver van een klein oeuvre. Het is de wonderlijke kracht van zijn schrijven, dat wat we van hem kennen toch niet de indruk maakt van een klein oeuvre, maar eerder die van wat er van het werk van een groot schrijver zou overblijven als de tijd zijn selecterende plicht gedaan heeft." 

Campert ontmaskert ook de zo vaak geponeerde eenvoud van Nescio's oeuvre :

"Die eenvoud is maar ogenschijnlijk, zoals ook zijn humor ogenschijnlijk is. Achter beide elementen voelt men een gemartelde gecompliceerdheid. Het gemak waarmee Nescio vertelt is het gemak van de trapezewerker, hoog in de nok van het circus, die als het er op aankomt minder met zijn reikhalzende publiek heeft te maken, dan met de beheersing van zijn lichaam." 

Tenslotte worden ook Nescio's taalvirtuositeit en beschrijvingskunst door Campert treffend verwoord :

"Wat hij met die taal deed, vind ik nog steeds een wonder; men moet het lezen om het te geloven. Nescio is de meest grandioze (...) beschrijver van het Nederlandse landschap die ik ken. Wie niet van de Nederlandse natuur houdt, zal er een harde dobber aan hebben om die, gezien door Nescio's liefhebbende, maar nooit vertekenende blik, niet tóch te gaan beminnen." 

 

Afdrukbaar Afdrukbare layout
Laat me een boodschap achterLaat me een boodschap achter

Laatste wijziging aan deze pagina: 17 november 2006

 
Een bericht versturen naar de webmaster (Bert Rodiers)