Nescio in het secundair onderwijs: een vergelijkende kritische studie van 5 Zuid-Nederlandse handboeken

Paul Eyckens

 

Inhoudstafel

   
     
   

Algemene Inleiding

DEEL I  :  STUDIE VAN DE SCHRIJVER

A. Inleiding

B. Biografie

B.1. Vroegste jeugd

B.2. Adolescentie

B.3. Politiek activisme en engagement

B.4. Carrière en dood

C. Oeuvre

C.1. Literair-historische achtergrond

C.2. Ontstaansgeschiedenis van Nescio's oeuvre

C.3. Waarderingsgeschiedenis

a) Inleiding

b) Waardering in Nederland

b.1.) 1911-1928

b.2.) 1928-1961

b.3.) 1961-nu

c) Waardering in Vlaanderen

   
 
     
   

Terug naar vorige pagina...

   

Volgende pagina