Nescio
Startpagina
Nieuw
Biografie
Bibliografie
Artikels
Bibliotheek
Extra
Deze website
Zoeken
Links
Overzicht
Teken het gastenboek!
artikels2
 

 

 

Vanaf 1997.

 
Bremt, Anke van den, "'Dan maar niet bekend". Waarom Nescio zijn roman nooit schreef', In: De Parelduiker, 4 (1999) 2, p. 46-55.
Bremt, Anke van den, 'Een haiku-dichter in proza. Nescio's natuurdagboek'. In: Literatuur, Jaargang 16, nummer 2, maart-april 1999, blz. 77-84.
(Bestudering van Nescio's observaties in zijn natuurdagboek toont vele overeenkomsten met de thematiek in zijn prozawerken.)
Bremt, Anke van den, "'Ik zocht een doel'. Nescio, tussen engagement en werkelijkheid." In: Kreatief, jrg. 33, nr. 5, december 1999, p. 25-36.
Bremt, Anke van den, 'Zoo maar eenvoudigweg in proza. Over Nescio's stijl'.  In: Literatuur, jaargang 17, nummer 1, januari/februari 2000, blz. 13-20.
(Bremt betoogt dat Nescio, ondanks de - ogenschijnlijk -  natuurlijke eenvoud van zijn taalgebruik, wel degelijk gebruik  maakt van stijlmiddelen. Hij hanteert daarbij veelvuldig natuurbeelden of -elementen en herhalingen.)

Bron, Roland en Joan Kurpershoek, 'Nescio werkte in pand PCM Uitgevers. Heerlijkheid aan de Herengracht.'. In: Enter, een uitgave voor medewerkers van PCM Uitgevers. Jaargang 2, nummer 2, 25 april 1998, pagina 12.

Frerichs, Lieneke, 'De man die iets zeggen wilde. De uitvreter en andere personages uit de manuscripten van Nescio', In: Maatstaf, 45 (1997) 6, p. 32-38.
Joosten, Jos, 'Nescio'. In: KUnieuws, 14 april 2000.
Oversteegen, J.J., 'Op huisbezoek bij J.H.F. Grönloh', In: Etalage. Uit het leven van een lezer. Meulenhoff, Amsterdam 1999, p. 159-168.
Sanders, Ewoud, 'Borsalino', In: Onze Taal, jaargang 68, nr. 4, april '99, blz. 102. Een artikel over het woord Borsalino opgenomen in de rubriek 'Curiositeiten'.
Staller, Ecco, 'Het verzamelen van één boek', In: Boekenpost, 5e jaargang, maart/april 1997, pag. 26-27.
Tongeren, Paul van, '"Maar die van God is verguld gaat aan zijn gruwelijke oneindigheid ten gronde". Over God in het werk van Nescio', in E. Berns, P. Moyaert en P. van Tongeren (red.), De God van denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling. Boom, Amsterdam 1997, p. 9-25.
Tromp, Onno-Sven, 'Schrijvers op de voet gevolgd. Literair wandelen in Nederland'. In: Literatuur, jaargang 16, nummer 3, mei-juni 1999, blz. 170-176.
Een literaire wandeling die de wereld van Nescio binnenleidt, vormt de aanleiding tot een beschouwing over het fenomeen literaire wandeling en is voorzien van een overzicht met publicaties op dit gebied vanaf 1982.
T'Sjoen Yves, ' "Een groot dichter worden en dan vallen, Godverdomme" Over het Verzameld werk van Nescio'. In: Ons Erfdeel, jaargang 40, nummer 3, mei-juni 1997, blz. 371-379

Valkoff, Hans, 'Het tijdloze Walden', In: Milieudefensie, september 1997.

Dit artikel gaat over Walden en Thoreau en belicht zijdelings ook het verband met Nescio. 

Verhoeff, Maurits, ' "Weet U verder de volgende pseudoniemen? De lotgevallen van Nescio', In: De Parelduiker 1 (1996) 3, p. 6-14.

'Over de onthulling van het pseudoniem Nescio'

Verhoeff, Maurits, 'Telkens afgestapt om terug te kijken. Nescio's weg door de natuur', In: Goffe Jensma en Yme Kuiper (red.), De god van Nederland is de beste. Elf opstellen over religie in de moderne Nederlandse literatuur. Kok Agora, Kampen 1997. p. 65-79.

[Over de mystiek in het Natuurdagboek.]

 

Verhoeff, Maurits, ' "Wat gebeurt hier eigenlijk?" Nescio als natuurbeschermer', In: De Parelduiker, Jaargang 2, nummer 3, september 1997, blz. 29-41.
(Uit ongepubliceerde brieven van Grönloh aan de Bond Heemschut blijkt zijn actieve bemoeienis voor behoud van het (stads)landschap.)
Verhoeff, Maurits, 'Een vriend van Nescio', In: De Parelduiker, 2 (1997) 2, p. 70-72.
Verhoeff, Maurits, 'Nescio. Schrijver, 1882-1961', In: Stadsgezichten. Honderd grote Amsterdammers uit de twintigste eeuw. Bas Lubberhuizen, Amsterdam 1999, p. 132-133.

 

Artikelen in mijn bezit

De andere

 

Afdrukbaar Afdrukbare layout
Laat me een boodschap achterLaat me een boodschap achter

Laatste wijziging aan deze pagina: 17 november 2006

 
Een bericht versturen naar de webmaster (Bert Rodiers)